اقساطی کردن هزینه عمل

شاید شما عزیزان توانایی پرداخت نقدی هزینه عمل را نداشته باشید. در همین راستا ما یک اسپانسر داریم که مبلغ عمل را پرداخت می‌کند.

شما هم می‌توانید بصورت ماهیانه آن را به اسپانسر برگردانید. همچنین اگر از طرف ما معرفی شوید، خدمات رایگان مثل چسب بینی به شما ارائه می‌شود.