همکاری با پزشکان تهران

به دلیل اینکه با بعضی از پزشکان تهران قرارداد داریم، هزینه بلیط رفت و آمد با هواپیما برای شما رایگان است. شما نیز می‌توانید به سرعت بعد از ویزیت، عمل شوید. که در ادامه مطالب بیشتر به آن می‌پردازیم.