ویزیت فوری

اگر از طرف ما معرفی به پزشک شوید، در هر روز و ساعتی، بدون توجه به نوبت‌های طولانی می‌توانید ویزیت شوید.

 فقط باید از ما بخواهید تا برای‌ شما همان روز را هماهنگ کنیم. در اینصورت هیچ معطلی برای مشورت با پزشک  وجود نخواهد داشت.