معرفی جراحی زیبایی بینی

معرفی و بررسی بهترین و پرطرفداران جراحان بینی در سراسر ایران با توجه به سبک عمل

متخصص گوش و حلق و بینی و جراح سر و گردن

نمونه عمل
بیشتر
پنهان

سبک عمل: طبیعی, نیمه فانتزی

پیشنهاد برای: بینی گوشتی, بینی استخوانی, ترمیم بینی

هزینه جراحی: 40 تا 55 میلیون تومان

نمونه عمل دکتر هرمز بازیاری دلاور

متخصص گوش و حلق و بینی و جراح سر و گردن

نمونه عمل
بیشتر
پنهان

سبک عمل: طبیعی, نیمه فانتزی, فانتزی

پیشنهاد برای: بینی گوشتی, بینی استخوانی, ترمیم بینی

هزینه جراحی: 20 تا 30 میلیون تومان

نمونه عمل دکتر پوپک ایزدی

متخصص گوش و حلق و بینی

نمونه عمل
بیشتر
پنهان

سبک عمل: طبیعی, نیمه فانتزی, فانتزی

پیشنهاد برای: بینی گوشتی, بینی استخوانی

هزینه جراحی: 30 تا 40 میلیون تومان

نمونه عمل دکتر ابوالقاسم هاشمی

متخصص گوش و حلق و بینی و جراح سر و گردن

نمونه عمل
بیشتر
پنهان

سبک عمل: طبیعی, نیمه فانتزی

پیشنهاد برای: بینی گوشتی, بینی استخوانی, ترمیم بینی

هزینه جراحی: 30 تا 40 میلیون تومان

نمونه عمل دکتر بهرام بادامچی

متخصص گوش، حلق و بینی، جراح سر و گردن و فلوشیپ جراحی پلاستیک بینی

نمونه عمل
بیشتر
پنهان

سبک عمل: طبیعی, نیمه فانتزی, فانتزی

پیشنهاد برای: بینی گوشتی, بینی استخوانی, ترمیم بینی

هزینه جراحی: 30 تا 40 میلیون تومان

نمونه عمل دکتر جابر قرشی

متخصص گوش و حلق و بینی و حنجره

نمونه عمل
بیشتر
پنهان

سبک عمل: طبیعی, نیمه فانتزی, فانتزی

پیشنهاد برای: بینی گوشتی, بینی استخوانی, ترمیم بینی

هزینه جراحی: 40 تا 55 میلیون تومان

نمونه عمل دکتر مرتضی جوادی

متخصص گوش و حلق و بینی و جراح سر و گردن

نمونه عمل
بیشتر
پنهان

سبک عمل: طبیعی, نیمه فانتزی

پیشنهاد برای: بینی گوشتی, بینی استخوانی, ترمیم بینی

هزینه جراحی: 55 تا 70 میلیون تومان

نمونه عمل دکتر ارسطو اشتری

متخصص گوش، حلق و بینی، جراح سر و گردن و فلوشیپ انکولوژی

نمونه عمل
بیشتر
پنهان

سبک عمل: طبیعی, نیمه فانتزی, فانتزی

پیشنهاد برای: بینی گوشتی, بینی استخوانی, ترمیم بینی

هزینه جراحی: 30 تا 40 میلیون تومان

نمونه عمل دکتر نسرین یزدانی

متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن،فلوشیپ جراحی پلاستیک صورت و بینی

نمونه عمل
بیشتر
پنهان

سبک عمل: طبیعی, نیمه فانتزی, فانتزی

پیشنهاد برای: بینی گوشتی, بینی استخوانی, ترمیم بینی

هزینه جراحی: 30 تا 40 میلیون تومان

نمونه عمل دکتر امین آمالی

متخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

نمونه عمل
بیشتر
پنهان

سبک عمل: طبیعی, نیمه فانتزی, فانتزی

پیشنهاد برای: بینی گوشتی, بینی استخوانی, ترمیم بینی

هزینه جراحی: 30 تا 40 میلیون تومان

نمونه عمل دکتر مینا جمالی

فیلتر بر اساس سبک عمل
فیلتر بر اساس سبک عمل
فیلتر بر اساس پبشنهاد زیباکس
فیلتر بر اساس پبشنهاد زیباکس

جستجو هوشمند جراح بینی

بهترین و مناسب‌ترین جراح‌زیبایی بینی خود را بیابید.

مشاوره جراحی زیبایی بینی

بهترین و مناسب‌ترین جراح‌زیبایی بینی خود را بیابید.

جهت دریافت مشاوره تلفنی فرم زیر را تکمیل نمایید.

نام شما
شماره تماس
توضیحات

تماس با مشاورین زیباکس